فیلتر محصولات

لیست انواع ماینر کولرگازی درفروشگاه کالا کده

کولر گازی گری (GREE) 5 محصول وجود دارد.

کولرگازی گری24000هزارسری جیماتیک H24C3

یکی از کولر گازی های گری که دارای موتور پیستونی است سری جیماتیک می باشد.کولرگازی24هزار سرد گری سری جیماتیک داری موتور پیستونی مناسب مناطق حار ای گاز 410 قدرت پرتاب باد فوق العاده می باشد.اگر قصد خرید کولرگازی با موتور پرقدرت دارید پس ادامه ی این محصول راجهت کسب اطلاعات بیشتر مطا لعه کنید و یا باکالاکده تماس بگیرید.

8,562,000 تومان
کولرگازی گری30000هزارسری جیماتیک H30C3

یکی از کولر گازی های گری که دارای موتور پیستونی است سری جیماتیک می باشد.کولرگازی30هزار سرد گری سری جیماتیک داری موتور پیستونی مناسب مناطق حاوی گاز 410 قدرت پرتاب بادفوق العاده می باشد.اگر قصد خرید کولرگازی با موتور پرقدرت دارید پس ادامه ی این محصول راجهت کسب اطلاعات بیشتر مطا لعه کنید و یا باکالاکده تماس بگیرید.

10,689,000 تومان
کولرگازی 18000گری سری جیماتیک مدل H18C3

یکی از کولر گازی های گری که دارای موتور پیستونی است سری جیماتیک می باشد.کولرگازی 18هزار سرد گری سری جیماتیک داری موتور پیستونی مناسب مناطق حار ای گاز 410 قدرت پرتاب باد العاده می باشد.اگر قصد خرید کولرگازی با موتور پرقدرت دارید پس ادامه ی این محصول راجهت کسب اطلاعات بیشتر مطا لعه کنید و یا باکالاکده تماس بگیرید.

6,979,000 تومان
کولرگازی 36000گری سری جیماتیک مدل H36C3

یکی از کولر گازی های گری که دارای موتور پیستونی است سری جیماتیک می باشد.کولرگازی 36 هزار سرد گری سری جیماتیک داری موتور پیستونی مناسب مناطق حاوی ای گاز 410 قدرت پرتاب باد فوق العاده می باشد.اگر قصد خرید کولرگازی با موتور پرقدرت دارید پس ادامه ی این محصول راجهت کسب اطلاعات بیشتر مطا لعه کنید و یا باکالاکده تماس بگیرید.

12,125,000 تومان
کولرگازی 12000 گری سری جیماتیک مدل H12C3

یکی از کولر گازی های گری که دارای موتور پیستونی است سری جیماتیک می باشد.کولرگازی 12 هزار سرد گری سری جیماتیک داری موتور پیستونی مناسب مناطق حاوی گاز 410 قدرت پرتاب باد فوق العاده می باشد.اگر قصد خرید کولرگازی با موتور پرقدرت دارید پس ادامه ی این محصول راجهت کسب اطلاعات بیشتر مطا لعه کنید و یا باکالاکده تماس بگیرید.

5,037,000 تومان